A A A
SmodBIP

Rok 2021

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2021 - pobierz

Informacja dodatkowa - pobierz

Informacja o stanie mienia - pobierz

Przyjęte zasady polityki rachunkowości - pobierz

Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz

Zakres zmian w majątku trwałym za 2021 rok - pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierzOpublikował: Jolanta Kamińska
Publikacja dnia: 11.05.2022
Podpisał: Grzegorz Derc
Dokument z dnia: 11.05.2022
Dokument oglądany razy: 47