A A A
SmodBIP

Regulaminy i zarządzenia

 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku - pobierz
 • Zarządzenie nr 1202.16.2013 z dnia 7 maja 2013.r.w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku
 • Uchwała nr 1201.1.2013 Rady Pedagogicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku z dnia 4 kwietnia 2013.r. - pobierz
 • Uchwała Nr XVI/95/2008 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego warunki i sposób przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Pucki oraz rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy - pobierz
 • Uchwała Nr XXI/157/2008 Rady Powiatu Puckiego z dnia 3 września 2008r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVI/95/2008 Rady Powiatu Puckiego z dnia 29 stycznia 2008r. -  pobierz
 • Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku  - pobierz
 • Zarządzenie nr PP-P.P0111.56.2018 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku - pobierz
 • Regulamin służby przygotowawczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku - pobierz
 • Zarządzenie nr 1202.25.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu służby przygotowawczej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku - pobierz
 • Zarządzenie nr 1202.32.2012 w sprawie: wprowadzenia Procedury rozpatrywania skarg i odwołań kierowanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku - pobierz
 • Załącznik do Zarządzenia nr 1202.32.2012. Procedura rozpatrywania skarg i odwołań kierowanych do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pucku - pobierzOpublikował: Grzegorz Derc
Publikacja dnia: 02.06.2020
Podpisał: Jolanta Kamińska
Dokument z dnia: 21.08.2012
Dokument oglądany razy: 2 445