A A A
SmodBIP

Rok 2020

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2020 - pobierz

Informacja dodatkowa - pobierz

Informacja o stanie mienia - pobierz

Przyjęte zasady polityki rachunkowości - pobierz

Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz

Zakres zmian w majątku trwałym za 2020 rok - pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierzOpublikował: Grzegorz Derc
Publikacja dnia: 01.06.2021
Podpisał: Grzegorz Derc
Dokument z dnia: 01.06.2021
Dokument oglądany razy: 128