A A A
SmodBIP

Rok 2018

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2018 - pobierz

Informacja o stanie mienia - pobierz

Informacja dodatkowa - pobierz

Rachunek zysków i strat jednostki - pobierz

Zakres zmian w majątku trwałym za 2018 rok - pobierz

zał.nr 1 przyjęte zasady polityki na 2018 - pobierz

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - pobierzOpublikował: Grzegorz Derc
Publikacja dnia: 06.05.2019
Podpisał: Grzegorz Derc
Dokument z dnia: 06.05.2019
Dokument oglądany razy: 388